ระบบการจองทัวร์และที่พักออนไลน์ พร้อมรองรับการจองสินค้าและบริการ มีการออกแบบหน้าเว็บไซต์และหน้า Layout ให้สวยงาม เหมาะกับผลิตภัณฑ์และสินค้าของท่าน รวมถึงระบบจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและประวัติการจอง(CRM) สามารถเช็คจำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้ รวมถึงระบบการส่ง voucher ในรูปแบบตามความต้องการของธุรกิจ

- ดูรายละเอียดบริการของทางเว็บไซต์เราได้ที่นี้ คลิก
- ติดต่อทีมงานได้ที่นี้ คลิก